22 marca uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli zaangażowali się w obchody Światowego Dnia Wody. We wszystkich klasach pogłębiano wiedzę na temat znaczenia wody życiu człowieka, żywo dyskutowano o problemach świata związanych z jej brakiem i działaniach na rzecz dostępu do wody w krajach globalnego Południa. Uczniowie klasy 3g oraz uczennica klasy VIa przygotowali prezentacje multimedialne, które przedstawili w klasach I – VIII. Odbyły się zajęcia warsztatowe: klasy III i IV rozwiązywały quiz o wodzie i przygotowywały życzenia dla wody; uczniowie klas V w oparciu o film Woda w szkołach w Somalii opracowali wyzwania dla somalijskiej szkoły oraz poznali skutki braku wody wśród uczniów tamtejszych szkół. Prace zostały przestawione w formie plakatowej i umieszczone na korytarzu szkolnym. Klasy VI opracowały wyzwania wodne na świecie dla konkretnych miejsc na Ziemi. Zadanie realizowali w zespołach - z mapą, książkami i Internetem. Efekty ich pracy w postaci prac graficznych można było obejrzeć na korytarzu. Uczennice VIa wykonały plakaty o tematyce wodnej, a uczennica klasy VIa przygotowała tablicę informacyjną o zawartości wody w owocach i warzywach. Klasy VII podjęły tematykę wodną na języku angielskim – ich projekty można było oglądać na parterze szkoły. Na tablicy Samorządu przez tydzień pojawiały się informacje dotyczące prawa człowieka do wody oraz sposobów na jej oszczędzanie. Kilkoro uczniów podjęło wyzwanie w akcji #15litrów, co pozwoliło im przekonać się, jak woda jest niezbędna do życia. Wolontariusze rozprowadzali opaski i ołówki, z których dochód przekazany został Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na budowę studni w Sudanie.