13 XII, w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, uczniowie klasy VIII B zorganizowali w naszej szkole opozycyjny happening. W udekorowanej ,w klimacie peerelowskim, swojej sali , zaprezentowali uczniom pozostałych klas najważniejsze wydarzenia, jakie rozegrały się podczas owych mrocznych 586 dni. Uczestnicy happeningu mieli okazję wysłuchać fragmentów przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 13 XII 1981 r., obejrzeć zdjęcia z manifestacji, walk ulicznych, rozgrywających się w pamiętnych dniach Grudnia 81. Ponadto wzięli udział w dyskusji o skutkach wprowadzenia stanu wojennego, o działaniach zarówno władzy, jak i członkach Solidarności. Dowiedzieli się czego dotyczyła tzw. akcja ,,Azalia”, co to były zomowskie ,,Lole” oraz w jakich godzinach obowiązywał zakaz poruszania się po ulicach miast. Przy dźwiękach utworów Jacka Kaczmarskiego uczestnicy spotkania odtwarzali historię drogi do wolności, tworząc taśmę czasu od momentu powstania NSZZ ,,Solidarność” po pierwsze wolne wybory z VI 1989 r. Nauczyciele uczestniczący w happeningu dzieli się z uczniami własnym pamiętaniem stanu wojennego, wspominali własne reakcje na brak w TVP Teleranka oraz opowiadali o trudnych warunkach życia w tym czasie.