15 XI (czwartek) uczniowie dwóch klas ósmych udali się do miejskiej biblioteki nr 842 w Miedzeszynie. Wspólnie z uczniami ze szkoły specjalnej nr 2 w Międzylesiu wzięli udział w warsztatach poświęconych wspólnej historii polsko-żydowskiej, która rozegrała się w czasach okupacji, na terenie falenickiego getta. Nawiązując do książki Cezarego Harasimowicza ,, Mirabelka”, uczestnicy zajęć rozpoczęli pracę nad odtwarzaniem historii, których świadkiem była istniejąca do dziś w Falenicy, grusza. Podczas warsztatów uczniowie czytali fragmenty ,, Mirabelki” uświadamiając sobie, jak blisko żyli w czasach wojny i okupacji Polacy oraz Żydzi. Po zapoznaniu się z historią Dorki, pana Friedmana i Chaima, bohaterów wspomnianej książki C. Harasimowicza, uczniowie wysłuchali mini-wykładu o falenickim getcie, przejrzeli mapy odtwarzające terytorium tej zamkniętej części miasta, a także obejrzeli prezentację poświęconą żydowskim zwyczajom, kulturze oraz świętom. W drugiej części, uczniowie wykonali niezwykłą pracę plastyczną. Były to dwa drzewa, symbolizujące ową harasimowiczowską ,,mirabelkę” oraz falenicką gruszę, które udało się połączyć biało-czerwonym łańcuszkiem oraz udekorować żółtymi gwiazdami. Na zakończenie nauczyliśmy się i wspólnie, po hebrajsku i po polsku, zaśpiewaliśmy pieśń: ,,Hi nema tow uma naim, szewet a him gam jahad”, co w naszym ojczystym języku oznacza, aby zatrzymać się i zobaczyć, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Kontynuując założenia naszego projektu planujemy w grudniu połączyć siły i zaprezentować wystawę uczniowskich prac oraz rękodzieł, których autorami są uczniowie ze szkoły specjalnej w Międzylesiu. W styczniu zaś chcemy zorganizować spacer i grę terenową śladami mieszkańców falenickiego getta.