26.09 kolejni uczniowie naszej szkoły odwiedzili Lublin. Tym razem do największego miasta , po prawej stronie Wisły, udali się przedstawiciele klasy VI A, VI B oraz VII B. Realizując program edukacji wielokulturowej zwiedziliśmy w Lublinie Zamek, w którym uczniowie mieli okazję obejrzeć obraz Jana Matejki: ,, Unia Lubelska” oraz podziwiać freski bizantyjsko-ruskie w kaplicy Trójcy Najświętszej. Następnie, spacerując po lubelskiej Starówce, oglądali kamienice, ruiny najstarszej części miasta oraz gmach Trybunału Koronnego. Na Placu Lubelskim zatrzymali się przy pomniku Józefa Piłsudskiego, monumencie Konstytucji 3 V oraz obelisku upamiętniającym zawarcie unii polsko-litewskiej. Kolejnym miejscem, w którym poznawali różnorodność Lublina był Ośrodek BRAMA GRODZKA. W tym szczególnym archiwum przenieśli się w czasy II wojny światowej i okupacji podążając śladami społeczności żydowskiej. Nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać z młodymi pracownikami Teatru NN ( Teatru bez nazwy ), którzy próbują odtwarzać i zachować w pamięci dzieje wspólnego życia Żydów, Polaków i Rosjan w obrębie lubelskiego grodu. Na koniec pobytu w Kozim Grodzie odwiedziliśmy współczesną część miasta, próbując porównać to co zachowało się z dawnych czasów, z okresu świetności i bujnego rozwoju Lublina.