W dniach 6-10 czerwca 2018 r. uczniowie klas 5a, 5b i 6b wyjechali na 5-dniowy program EuroWeek- Szkoła Liderów. Celem programu EuroWeek jest intensywne szkolenie, promujące uczenie się i rozwój przez całe życie.

Program zawiera:

• rozwijanie zdolności przywódczych

• budowanie pewności siebie

• promocję języków obcych

• rozwijanie zdolności komunikowania się

• wielokulturowość

• integrację i współpracę między uczestnikami

Trasę z Warszawy do Domaszkowa pokonaliśmy pociągiem, skąd zabrał nas autokar do miejsca zakwaterowania. Mieszkaliśmy w ośrodku „ Słoneczna” w urokliwym Międzygórzu w Kotlinie Kłodzkiej. Nasi uczniowie wykonywali różne projekty pod okiem wolontariuszy z całego świata: z Kolumbii, Indonezji, Meksyku, Etiopii, Turcji, Wietnamu, Indii, Urugwaju. Wspólnie spędzali czas na zabawach, zajęciach taneczno- sportowych, spacerach, wędrówkach górskich i posiłkach, a wieczorem na karaoke i dyskotece. Na wyróżnienie zasługuje znajomość języka angielskiego, wiedza o krajach i językach oraz brak problemów z komunikacją , samodzielność i dyscyplina uczniów naszej szkoły. Atmosfera na EuroWeek była radosna i przez cały czas słychać było śmiech i rozmowy w języku angielskim. Dzieci uczyły się przez zabawę oraz kształciły umiejętności językowe i pokonywały bariery kulturowe, a także poznały piękną okolicę i korzystały ze wspaniałej czerwcowej pogody. Wszystkim bardzo się podobało i chcą jechać na kolejną edycję EuroWeek.