CLIL - Content and Language Integrated Learning. Brzmi poważnie, prawda? Po polsku nazywamy to zintegrowanym nauczaniem przedmiotowo-językowym, czyli po prostu nauczaniem dwujęzycznym. CLIL to nic innego jak jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy. Edukacja odbywa się równolegle w dwóch językach: polskim i obcym. Celem nauczania dwujęzycznego jest opanowanie przez uczniów drugiego języka edukacji w stopniu zbliżonym do znajomości języka ojczystego, a więc takie opanowanie języka, aby uczeń mógł w nim nie tylko porozumiewać się w sprawach codziennych, ale przede wszystkim w nim się uczyć, a w przyszłości porozumiewać się w pracy.

Nie wszyscy wiedzą, ale w naszej szkole już trzeci rok pracujemy tą metodą z uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Przez ten czas zrealizowaliśmy kilka ciekawych projektów, bawiliśmy się, czytaliśmy, pisaliśmy, liczyliśmy. Czas pokazać efekty naszej pracy.

Zapraszamy wszystkich rodziców na nasze stanowisko, które przygotujemy na piknik szkolny z okazji Dnia Rodziny. W czasie pikniku klasy trzecie zaprezentują też fragmenty swojej pracy w postaci piosenki, krótkiego przedstawienia i zabaw z chustą animacyjną.

Opracowała: Agnieszka Fedorko.