W ramach szkolnych obchodów Dnia Ziemi klasy starsze zastanawiały się w tym roku nad tematyką ochrony środowiska naturalnego i działaniami, które sami uczniowie mogą podjąć na rzecz ochrony przyrody. Powstały też piękne prace plastyczne. Klasy siódme wykonały plakaty po polsku i po angielsku o procesie pustynnienia oraz poświęcone hydrosferze. Efekty pracy uczniów możemy oglądać na szkolnych korytarzach.