W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem i Dyskryminacją podjęliśmy w naszej szkole rozmaite działania. Wśród edukacyjnych przedsięwzięć znalazły się warsztaty i lekcje historii oraz WOS, prowadzone w klasach IV-VII oraz gimnazjum. Realizując treści ścieżki wielokulturowej rozmawialiśmy z uczniami o tym czym są i skąd się biorą stereotypy, uprzedzenia i wykluczenia. Analizowaliśmy także sytuację w świecie i w naszym kraju, przyglądając się rozmaitym postawom Polaków. Wykorzystując prezentacje multimedialne, teksty źródłowe, a także materiały edukacyjne opracowane m.in. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz ogólnopolski program Szkoły Tolerancji, przeprowadziliśmy dyskusję i ankietę wśród uczniów.