Jako członek szkół stowarzyszonych UNESCO w nasz program edukacyjny włączamy tematy i inicjatywy, które realizują wszystkie szkoły stowarzyszone UNESCO. W najbliższych dniach będziemy się zastanawiać, jak nowe technologie można wykorzystywać w procesie uczenia się. Te aktywności odbędą się w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, który będziemy obchodzić 21 marca. W tym samym dniu przypadają także Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową oraz Światowy Dzień Poezji. Dzień później, 22 marca, będzie obchodzony Światowy Dzień Wody. To okazja do poruszenia tematów racjonalnego korzystania z zasobów wody pitnej, rozważenia problemów, które wynikają z jej niedoboru i czystości hydrosfery.